Vinohrady HABSBURG a.s.

vinohrady

 

Emise akcií společnosti Vinohrady HABSBURG a.s.

Představujeme Vám netradiční možnost investice Vašich finančních prostředků, a to do akcií společnosti Vinohrady HABSBURG a.s., rozdílnou od dluhopisů nebo akcií na světových regulovaných trzích. Tato investiční příležitost si klade za cíl aspirovat být Vašim tzv. „rodinným stříbrem“. Možnost vysokého dlouhodobého zhodnocení díky předpokládanému růstu ceny nakoupených vinic a pravidelný roční výnos plynoucí z prodeje vinné révy je ale vykoupena omezenou možností směnit akcie kdykoliv na peníze a dalšími riziky, které každý podnikatelský záměr samozřejmě provází. Proto pečlivě zvažte, zda Vám tato investiční příležitost vyhovuje, prostudujte příslušné dokumenty poraďte se s našimi zaměstnanci osobně nebo na telefonním čísle 295 562 150. Nebo nám zašlete v případě zájmu Vaše telefonní číslo a PSČ na vinhab@atlanta.cz a budeme Vás kontaktovat

Veškeré informace dokumenty nezbytné k transakci najdete pod příslušným odkazem níže na webové stránce. Nejdůležitější informace o finančním produktu naleznete v Prospektu emitenta, který byl schválen Slovenskou národní bankou dne 8. června 2018 a notifikován ČNB dne 21. června 2018 Seznámení se s Prospektem je nezbytnou součástí zvážení jakékoliv investice.